INSTAX Mini 9 Kit 1 Smokey White (camera, bag, film)